×

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

 • Thứ sáu, 11:08 Ngày 28/09/2018
 • Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

  A. Chính sách bảo hành

  Do đặc thù của dịch vụ nên chính sách bảo hành không có.

   

  B. Chính sách hoàn trả hàng và hoàn tiền

  1. Trong trường hợp Khách thuê muốn chấm dứt hợp đồng thuê trước hạn, các bên sẽ thực hiện theo điều khoản  "Chấm dứt và ngưng hợp đồng" của Hợp đồng Dịch vụ cho thuê Văn phòng."

  2. Sau khi Khách thuê hoàn tất các thủ tục bàn giao và Thanh lý Hợp đồng, trong vòng 7 ngày làm việc, COGO sẽ thực hiện hoàn tiền cho khách hàng.

  Tin tức & Sự kiện